Επικοινωνία

Η ιστοσελίδα δέχεται επιστολές, σχόλια, παρατηρήσεις με καλοπροαίρετο χαρακτήρα. Όχι σε κοινή θέα και κοινή ακρόαση. Δεν την ενδιαφέρει η χάβρα και το ρινγκ. Προτιμά επικοινωνία με τον κάθε θεατή ξεχωριστά και εφόσον το κρίνει απαραίτητο για λόγους αβρότητας.

Φόρμα Επικοινωνίας